Direkcijos administracinių Reikalų — Islamo Organizacijos Švietimo, Mokslo ir Kultūros — ISESCODirekcijos administracinių Reikalų yra įrenginys, atsakingas, siekiant užtikrinti tinkamą pagal generalinio Direktorato ISESCO, administravimo lygis, sutelkti visus išteklius, reikalingus tai padaryti

Direkcijos administracinių Reikalų sudaro šie Skyriai:-Skyriaus žmogiškųjų Išteklių Skyriaus administracinių Paslaugų Skyriaus Būstinėje ir Konferencijos-viešųjų Ryšių Padalinys-Skyrius, Reikmenys, Įranga, Inventorius, Priežiūra